Wydarzenia (zajawki artykułów)

Co to jest GIS? - Czytaj całość

Nie wypra­cow­ano doty­chczas jed­nej uni­w­er­sal­nej definicji sys­temów infor­ma­cji geograficznej ponieważ sze­roki jest zakres jaki obe­j­mują, ist­nieją różné ich rodzaje, mają różné przez­nacze­nie i speł­ni­ają różné funkcje. Różny jest też zestaw narzędzi jakimi operują.

Co to jest GIS? - Czytaj całość