Zacznij tutaj

Witamy na naszej stronie inter­ne­towej. Zaj­mu­jemy się anal­i­zowaniemmod­e­lowaniem przestrzeni z wyko­rzys­taniem sys­temów infor­ma­cji geograficznej (GIS).

INFOR­MA­CJENASZEJ FIRMIE

Zapraszamy do naszego sklepu Dane​Ge​o​mar​ketingowe​.PL. Dostępne są w nim dane GIS dos­tosowane do wyko­rzys­tania anal­i­tyce gospodarczej.

Zapraszamy również do przeglą­da­nia naszego bloga (najnowsze wpisy po prawej stronie), w którym prezen­tu­jemy przykłady zas­tosowa­nia GIS.

Aktualności (zajawki artykułów)