Narzędzia w planowaniu przestrzennym

11 lat temu

Ist­nieje wiele różnego rodzaju narzędzi wyko­rzysty­wanych w planowa­niu przestrzen­nym do przetwarza­nia danych i rozwiązy­wa­nia prob­lemów przestrzennych.

Główne ich rodzaje czyli: CAD, GIS, DBMS, AM/​FMRS pod­dal­iśmy anal­izie na pod­stronie Narzędzia w planowa­niu przestrzen­nym. Staral­iśmy się wskazać możli­wości tych narzędzi – ich kom­po­nenty, funkcje, wady i zalety, i docelowo zarekomen­dować najlep­sze z nich do zas­tosowa­nia w pro­ce­sie planowa­nia przestrzennego.