Zapraszamy na Facebook’a

9 lat temu

Jesteśmy również na Face­booku – gdzie prowadz­imy stronę związaną z infor­ma­cją geograficzną, anal­izami lokaliza­cji i geomarketingiem.

analizy lokalizacji

Nazwa strony – www​.face​book​.com/​p​a​g​e​s​/​A​n​a​l​i​z​y​-​l​o​k​a​l​i​z​a​c​j​i​/​1555951521316904″ title=„analizy lokaliza­cji”>Anal­izy lokaliza­cji, Zapraszamy!